• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Fatmir Iseni drejtor në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve

Në mbledhjen e rregullt të 174-të të Qeverisë, Fatmir Iseni u emërua drejtor i Inspektoratit te Gjuhëve, ndërsa Buran Sulejmani u emërua zëvendësdrejtor në Drejtorinë për Sigurinë e Informatave të Klasifikuara (DSIK)

Pin It on Pinterest