• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Category: BULETIN

Memorandum bashkëpunimi

Më 01.03.2023 Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve nënshkroi një Memorandum bashkëpunimi me...

Shpallje Interne

Fletparaqitja Shpallje Interne nr.1-22 Vendim për përzgjedhje 15.11.2022

Loading

Pin It on Pinterest