• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Kontakt

Ministria e Drejtësisë
Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve

Rr. “Filipi i Dytë i Maqedonisë” nr. 11/ kati 1,
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

info@iuj.gov.mk
tel: +389 (0)2 3163361
fax: +389 (0)2 3163361

Personi zyrtar për ndërmjetësim për realizimin e të drejtës për qasje të lirë në informata me karakter publik:

Simona Stojkovska
simona.stojkovska@iuj.gov.mk

Herolind Limani
herolind.limani@iuj.gov.mk

Informata më të hollësishme rreth qasjes së lirë për informata me karakter publik, formularët e nevojshëm dhe legjislacionin, mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm:

Komisioni për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë për informata me karakter publik

Pin It on Pinterest