• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Ден на албанската азбука

Нашата земја е позната како лулка на различни култури и јазици, но оваа културна и јазична разновидност не е ништо друго освен богатство која нашата земја ја прави помоќна, по кохезивна и по цивилизирана. Инспекторатот за употреба на јазиците, како и другите институции, имаат за цел дополнително да ја одгледуваат оваа културна и јазична разновидност.

Од суштинска важност е албанскиот јазик, како еден од јазиците кои се зборуваат и се користат во нашата земја, да биде зачуван и да се стимулира и повеќе неговата прецизна и континуирана употреба бидејќи само на овој начин овој бисер ќе биде зачуван за новите генерации.

Свесни за вредноста на нашиот јазик, како и на другите јазици во нашата земја, со задоволство им честитаме на граѓаните на РСМ Денот на Албанската азбука.

Со почит.

 

Pin It on Pinterest