• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Инспекторат за употреба на јзиците, Инспекциски совет и Државен просветен инспекторат

На ден 12.08.2021 година, г. Фатмир Исени, директор на Инспекторатот за употреба на јaзиците, членот г. Благоја Гешоски, по овластување на претседателот на Инспекциски совет и г. Ардиан Муслиу, директор на Државениот просветен инспекторат потпишаа Меморандум за соработка помеѓу Инспекторат за употреба на јзиците, Инспекциски совет и Државен просветен инспекторат.

Целта на Меморандумот за соработка е обезбедување на стручна поддршка од страна на Државениот просветен инспекторат, во исполнувањето на обврските на Инспекторатот за употреба на јзиците за спроведување на деветмесечната практична работа и обука на работно место, за стекнување на лиценца за инспектор, за кандидатите за инспектори за надзор над употребата на јазиците, под надзор на ментор.

Pin It on Pinterest