• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Фатмир Исени директор на Инспекторатот за употреба на јазиците

На 174-тата редовна седница на Владата, Фатмир Исени беше назначен за директор на Инспекторатот за употреба на јазиците, додека Буран Сулејмани беше назначен за заменик директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (ДБКИ).

Pin It on Pinterest