• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Извештај за работа за 6 месеци јули-декември 2023

 

Неделен извештај за извршени надзори 01.05 – 15.05.2024

Неделен извештај за извршени надзори 15.04 – 30.04.2024

Неделен извештај за извршени надзори 15.03 – 31.03.2024

Неделен извештај за извршени надзори  01.02 – 15.02.202

Неделен извештај за извршени надзори  01.03 – 15.03.2024

Неделен извештај за извршени надзори  01.02 – 15.02.2024

Неделен извештај за извршени надзори  16.01 – 30.01.2024

Неделен извештај за извршени надзори  01.01 – 15.01.2024

Неделен извештај за извршени надзори  16.12-31.12.2023

Неделен извештај за извршени надзори  01.12-15.12.2023

Неделен извештај за извршени надзори  16.11-30.11.2023

Неделен извештај за извршени надзори  01.11-15.11.2023

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ месец  јануари – јуни 2023 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ месец јули – декември 2022 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ месец јануари-јуни, 2022 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ месец јули –декември, 2021 година

 

Годишна сметка за 2023

Годишна сметка за 2022

Годишна сметка за 2021

Годишна сметка за 2020

 

БУЏЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ

БУЏЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ

БУЏЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ

БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ

БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ

БУЏЕТ ЗА 2024 ГОДИНА НА ИНСПЕКТОРАТОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ

Pin It on Pinterest