• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Контакт

Министерство за Правда
Инспекторат за употреба на јазиците

Ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 11/1-кат,
Скопје, Република Северна Македонија

info@iuj.gov.mk
тел: +389 (0)2 3163361
факс: +389 (0)2 3163361

Службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Симона Стојковска
simona.stojkovska@iuj.gov.mk

Херолинд Лимани
herolind.limani@iuj.gov.mk

Подетални информации околу правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, потребните обрасци и легислатива, можете да ги најдете на следниот линк:
Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

Pin It on Pinterest