• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

Согласно одредбите на Законот за заштита на укажувачи и одредбите од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластени лица за прием на пријави доставени заради заштитено надворешно пријавување и заштитено внатрешно пријавување во Инспекторатот за употреба на јазиците се назначени следните лица:

 

Фитим Рамадани, Советник за инспекциски надзор за Скопје,
e-маил: fitim.ramadani@iuj.gov.mk, тел: 02/3163361 и

 

Маријана Наскова, Помлад соработник за инспекциски надзор,
е-маил: marijana.naskova@iuj.gov.mk, тел: 02/3163361.

 

Електронската пошта за прием на пријави :  ukazuvaci-informatoret@iuj.gov.mk

Поштенска адреса: ул.„Филип Втори Македонски“ бр.11/1-кат, 1000 Скопје

 

Прописи:

Упатство за пријем на пријави од укажувачи

Закон за заштита на укажувачи

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор

Правилник за заштитено надворешно пријавување

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листа на вработени

Листа на информации

Закон за слободен пристап до информации

Упатство

Годишен извештај 2022

Годишен извештај 2021

Барање pdf

Барање doc

Жалба pdf

Жалба doc

Подетални информации околу правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, потребните обрасци и легислатива,

можете да ги најдете на следниот линк:

Home MK

 

 

 

 

Pin It on Pinterest