Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 07/2024 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 06/2024 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 05/2024 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 04/2024 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 03/2024 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 02/2024 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 01/2024 година

 

Годишен план за работа на Инспекторатот за употреба на јазиците за 2024 година

 

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 12/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 11/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 10/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 09/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 08/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 07/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 06/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 05/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 04/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 03/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 02/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 01/2023 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 12/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 11/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 10/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 09/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 08/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 07/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 06/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 05/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 04/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 03/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 02/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 01/2022 година

Месечeн план за работа на секој инспектор во Инспекторатот за употреба на јазиците за месец 12/2021 година

Годишен план за работа на Инспекторатот за употреба на јазикот на 2023 година

Годишен план за работа на Инспекторатот за употреба на јазикот на 2022 година

Годишен план за работа на Инспекторатот за употреба на јазикот на 2021 година

Стратешки план Инспекторат за употреба на јазиците 2024 – 2026

Стратешки план Инспекторат за употреба на јазиците 2023 – 2025

Стратешки план Инспекторат за употреба на јазиците 2021-2023

Стратешки план Инспекторат за употреба на јазиците 2022-2024