ПОДНЕСEНИ БАРАЊА И РЕШЕНИЈА –

10-113 od 20.03.2023 – se odbiva,

10-394 od 05.10.2023 – se uvazuva

10-421 od 21.11.2022 – se uvazuva

 

Листа на вработени

Листа на информации

Закон за слободен пристап до информации

Упатство

Годишен извештај 2023

Годишен извештај 2022

Годишен извештај 2021

Барање pdf

Барање doc

Жалба pdf

Жалба doc

Подетални информации околу правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, потребните обрасци и легислатива,

можете да ги најдете на следниот линк:

Home MK