• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Njoftim në lidhje me trajnimin tremujor

Përfundoi me sukses trajnimi interaktiv për kandidatët për inspektorë të modulit të  gjashtë, i cili përfshiu udhëzimet për mënyrën e  realizimit të inspektimit  dhe  zgjati prej 08.06.2021-18.06.2021. Për shkak të gjendjes me virusin Kovid 19 trajnimi u zhvillua online, në mënyrë që të mbrojë shëndetin e pjesëmarrësve. Në trajnim morën pjesë tre kandidatë për inspektorë nga Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve. Në realizimin e trajnimit u përfshinë trajnues nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, ku kandidatët për inspektorë u njohën me mënyrën e zbatimit të inspektimit,  përkatësisht planifikimin, zbatimin, mbylljen dhe dokumentimin e mbikëqyrjes.

Pin It on Pinterest