• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Politika e privatësisë

Në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve ju siguron që të dhënat e regjistruara në faqen tonë të internetit nuk do të keqpërdoren, nuk publikohen në asnjë media ose nuk ndahen me një person tjetër të tretë juridik ose fizik.

Sinqerisht,
Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve

Pin It on Pinterest