• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Programa

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 07/2024

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 06/2024

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 05/2024

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 04/2024

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 03/2024

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 02/2024

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 01/2024

 

Pani Vjetor pë punë i Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve për vitin 2024

 

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 12/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 11/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 10/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 09/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 08/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 07/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 06/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 05/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 04/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 03/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 02/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 01/2023

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 12/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 11/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 10/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 09/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 08/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 07/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 06/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 05/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 04/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 03/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 02/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 01/2022

Plani mujor për punën e çdo inspektori në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve për muajin 12/2021

Plani vjetor për punën e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve për vitin 2023 

Plani vjetor për punën e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve për vitin 2022 

Plani vjetor për punën e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve për vitin 2021

Plani Strategjik i Inspektoratit per Perdorimin e Gjuheve 2024 – 2026

Plani Strategjik i Inspektoratit per Perdorimin e Gjuheve 2023 – 2025

Plani strategjik i Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve 2021-2023

Plani strategjik i Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve 2022-2024

Pin It on Pinterest