KËRKESAT DHE AKTVENDIMET E DORËZUARA

10-113 prej 20.03.2023 – refuzohet

10-394 od 05.10.2023 – miratohet

10-421 od 21.11.2022 – miratohet

Lista e të punsuarve

Lista e informacionit me karakter publik

Ligj për qasje të lirë te informatat me karakter publik 101-2019

Procedure-per-te-vepruar-ne-Kerkese-per-qasje-te-lire-ne-I.K

Raporti vjetor 2023

Raporti vjetor 2022

Raporti vjetor 2021

Kërkes pdf

Kërkes doc

Ankesë pdf

Ankesë doc