• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

RAPORTI VJETOR

Raport i punës për 6 muaj  korik – dhjetor 2023

 

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 01.05 – 15.05.2024

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 15.04 – 30.04.2024

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 15.03 – 31.03.2024

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 01.03 – 15.03.2024

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 16.01 – 30.01.2024

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 01.02 – 15.02.2024

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 16.01 – 30.01.2024

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 01.01 – 15.01.2024

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 16.12-31.12.2023

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 01.12-15.12.2023

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 16.11-30.11.2023

Raport javor mbi mbikëqyrjet e kryera 01.11-15.11.2023

 

RAPORT MBI PUNËN E INSPEKTORATIT TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE PËR PERIUDHËN-janar – qershor, 2023

RAPORT MBI PUNËN E INSPEKTORATIT TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE PËR PERIUDHËN-korrik – dhjetor, 2022

RAPORT MBI PUNËN E INSPEKTORATIT TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE PËR PERIUDHËN-janar – qershor, 2022

RAPORT MBI PUNËN E INSPEKTORATIT TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE PËR PERIUDHËN-korrik – dhjetor, 2021

 

Llogariа vjetore për vitin 2023

Llogariа vjetore për vitin 2022

Llogariа vjetore për vitin 2021

Llogariа vjetore për vitin 2020

 

BUXHETI PËR VITIN 2024 TË INSPEKTORATIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

BUXHETI PËR VITIN 2023 TË INSPEKTORATIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

BUXHETI PËR VITIN 2022 TË INSPEKTORATIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

BUXHETI PËR VITIN 2021 TË INSPEKTORATIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

BUXHETI PËR VITIN 2020 TË INSPEKTORATIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

BUXHETI PËR VITIN 2019 TË INSPEKTORATIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE

 

Pin It on Pinterest