• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Trajnim i kandidatëve për inspektorë 2021

Me organizim të Këshillit Inspektues, më datë 14.04.2021, tre kandidatë të ri për inspektorë nga Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve, filluan me trajnim interaktiv për pjesën e përgjithshme, me kohëzgjatje prej tre muaj për marrjen e licencës për inspektorë për mbikëqyrje të përdorimit të gjuhëve, sipas Ligjit për Inspektim Mbikëqyrës.

Në rrjedhë e sipër është puna praktike dhe trajnimi në vendin e punës nën mbikëqyrje të mentorit për tre kandidatët për inspektorë të cilët me sukses kanë kaluar trajnimin për pjesën e përgjithshme. Punën praktike dhe trajnimin në vendin e punës në mbikëqyrje të mentorit në përputhje me Memorandumin për bashkëpunim e zbaton Inspektorati Shtetëror Administrativ.

Pin It on Pinterest