• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Меморандум за соработка

На 01.03.2023 година, Инспекторатот за употреба на јазиците потпиша Меморандум за соработка со Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.  Со овој Меморандум се уредуваат начините и условите за соработка меѓу двете институции во различни области како што се размена на податоци заради поефикасно работење на двете институции, размена на податоци поврзани со вработени како и можностa за обезбедување професионална поддршка помеѓу две институции.

Се надеваме дека оваа соработка и овој Договор ќе им помогнат на инспекциските служби во спроведување на постапките за инспекциски надзор преку обезбедување пристап до потребни и точни податоци во рамките на нивните законски овластувања.

Сакаме да ја истакнеме и подготвеноста на Агенцијата за вработување во однос на примена на албанскиот јазик.

Pin It on Pinterest