• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Furnizime Publike

Furnizime të planifikuara të qasshme në linkun e mëposhtëm:

<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementPlansGrid/2b54d56e-4365-4593-a681-ac1600f6ea25″ width=”100%” style=”height:900px”></iframe>

 

Shpallje për furnizime publike të qasshme në linkun e mëposhtëm:

<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementsGrid/2b54d56e-4365-4593-a681-ac1600f6ea25″ width=”100%” style=”height:900px”></iframe>

 

Kontrata të lidhura për furnizime publike: :

<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciContractsGrid/2b54d56e-4365-4593-a681-ac1600f6ea25″ width=”100%” style=”height:900px”></iframe>

 

Kontrata të realizuara për furnizime publike:

<iframe src=”https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciRealizedContractsGrid/2b54d56e-4365-4593-a681-ac1600f6ea25″ width=”100%” style=”height:900px”></iframe>

 

Plani Vjetor I Furnizimit Publik

Pin It on Pinterest