• mk
  • sq
  • en
  • mk
  • sq
  • en

Trajnim i inspektorëve

Me realizimin e konkursit publik, më 22 tetor 2020 u punësuan inspektorët e parë për mbikëqyrje të përdorimit të gjuhëve. Për marrjen e licencës për inspektorë për mbikëqyrje të përdorimit të gjuhëve, në përputhje me Ligjin për Mbikëqyrje Inspektuese, inspektorët duhet të vijojnë trajnim interaktiv që zgjat 3 (tre) muaj për pjesën e përgjithshme, pas së cilës do të vijojnë 9 (nëntë) muaj punë praktike dhe trajnim gjatë punës  nën mbikëqyrjen e mentorit. Organizuar nga Këshilli i Inspektimit, inspektorët nga Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve 2 (dy) muaj vijojnë trajnim interaktiv për pjesën e përgjithshme.

 

Pin It on Pinterest